DOSEN TETAP JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN


No.
Nama Dosen Tetap
NIDN**
Tgl. Lahir
Jabatan Akademik
***
Gelar Akademik
Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal Universitas
Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
1.
Asnelly Ilyas
2010055801
10 Mei 1958
Lektor Kepala***

Dra.,M.A
S3
Sedang S3 di UNP
Ilmu Pendidikan
S2
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PAI
S1
IAIN Imam Bonjol Padang


PAI
2.
Adripen
2004056502
04 Mei 1965
Lektor Kepala***
Drs., M.Pd.
S3
Sedang S3 di IAIN IB PAdang
Ilmu Pendidikan Islam
S2
UNP
Administrasi Pendidikan
S1
UNP
Filsafat Pendidikan
3.
Abhanda Amra
2004046903
04 April 1969
Lektor Kepala***

Drs., M.Ag
S3
Sedang S3 di UNP
Ilmu Pendidikan
S2
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
4.
Ridwal Trisoni
2026057103

26 Mei 1971


Lektor Kepala***


Dr., S.Ag., M.Pd.

S3
UNP
Ilmu Pendidikan
S2
UNP
Teknologi Pendidikan
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
5.
Asmendri
2025087003
25 Agustus 1970
Lektor Kepala ***
S.Ag, M.Ag
S3
Sedang S3 UNP
Ilmu Pendidikan
S2
UNP
Admisistarsi Pendidikan
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
6.
Fadriati
2009116901
09 November1969
Lektor***
Dr., M.Ag.
S3
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
S2
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
7.
Zulmardi
2006095701
16 September 1957
Lektor***
              
Drs., M.Ag.
S2
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PAI
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
8.
Muhammad Fazis
2019116301
19 November 1977
Lektor***

Drs., M.Pd.
S3
Sedang S3 di UNJ Jakarta
Administrasi Pendidikan
S2
UNP Padang
Adm. Pendidikan
S1
IKIP Padang
Adm. Pendidikan
9.
Eliwatis
2011116801
11 November
1968
Lektor***
Dra., M.Ag.
S2
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
10.
Susi Herawati
2026087103
26 Agustus 1971
Lektor***
S.Ag., M.Pd.
S2
UNP
Teknologi Pendidikan
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
11.
David
2023037103
23 Maret 1971
Lektor***
Dr., M.Pd.
S3
UNY
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
S2
UNY
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
12.
Demina
2025066901

25 Juni 1969
Lektor***
Dra., M.Pd.
S3
Sedang S3 di UNP
Ilmu Pendidikan
S2
UNP
Teknologi Pendidikan
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
13.
Gustina
2017087302
17 Agustus 1973
Lektor***
S.Ag., M.Pd.

S2
UPI Bandung
Sosiologi Pendidikan
S1
IAIN Imam Bonjol Padang
PAI
14.
Romi Maimori
2001057802
01 Mei 1978
Asisten Ahli***
S.Ag.,
M. Pd.
S2
UNP
Teknologi Pendidikan
S1
STAIN Batusangkar
PAI